Fråga 25: Hur mår du på en skala mellan 1 och 10?

IMG_4907Innan jag kom på idén med Svenglish-projektet var jag nere på 3,5 på ”lyckoskalan”. Jag kände mig förvirrad och visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Det vet jag fortfarande inte riktigt och jag känner mig fortfarande lite förvirrad, men jag har accepterat min situation. För det mesta är jag en 8:a nuförtiden. Jag behövde en stor förändring i livet, så jag bytte land, stad, umgänge, sysselsättning… Något drastiskt kanske, men det var nödvändigt.

Hur mår du på en skala mellan 1 och 10? Vilken knäpp fråga egentligen. Det var bara en av alla 30 Svenglish-deltagare som svarade ”Jag hatar den typen av frågor” och vägrade att svara. Hen, som bodde i England, var klok tycker jag. Klart att det inte går att mäta lycka eller mående på en skala. Men jag frågade ändå.

Så här svarade övriga personer i England:

5  6  6  7,5  8  8  8  8  8  8  8  8  8,5 samt ”8 eller 9 när jag mår bra, annars 5 eller 6”

Personerna i Sverige svarade:

6  6  6  7  7  7  7  7,5  8  8  8  8  9  10  10

Deltagarna fick räkna med både psykisk och fysisk hälsa, men det hänger ju ofta ihop. Fler än jag trodde hade någon gång pratat med kurator/terapeut/psykolog och/eller käkat lyckopiller. Enligt statistiken lider 1 av 4 både i England och Sverige av någon form av ångest eller depression. Även bland de som svarade 8 fanns det de som hade blivit diagnosticerade med depression. Jag frågade också folk vad som skulle krävas för att nå 10. En del saknade ett förhållande, några var missnöjda med sin karriär, andra kände sig allmänt stressade eller kände oro inför framtiden.

IN ENGLISH

Källor:

http://www.livlinan.org/psykisk-oh%C3%A4lsa/psykisk-oh%C3%A4lsa-och-diagnoser.html

http://www.mentalhealth.org.uk/help-information/mental-health-statistics/UK-worldwide

Den här studien är inte på något sätt vetenskaplig, svaren är baserade på intervjuer med 15 personer i England och 15 personer i Sverige, i åldrarna 22-59 år. Håll utkik efter nästa fråga: Vad gör du på fritiden?

Annonser

Fråga 24: Vad har du för inställning till droger?

Jag har inga bilder på droger. Jag kommer att fatta mig kort eftersom det kan vara känsligt för de personer jag intervjuade.

Så gott som alla personer jag bodde hos i England hade testat droger. Några tog droger då och då, mest på fester eller så rökte de en joint hemma. Av de personer jag bodde hos i Sverige var det många som aldrig testat droger och ingen använde droger just nu.

Jag var väldigt naiv när jag flyttade till Brighton som 19-åring. Jag trodde att folk bara rökte långa hemrullade cigaretter när de i själva verket rökte hasch eller marijuana… Genom egna observationer är det tydligt att det finns mer droger i England och det är mer tillgängligt med droger där än i Sverige. Men nu talar jag mest om hur det var för tio år sen och är medveten om att alla svenskar inte är lika naiva som jag var.

Flera av deltagarna i Svenglish-projektet påpekade att alkohol var den värsta drogen i och med att den är så socialt accepterad.

IN ENGLISH

Den här studien är inte på något sätt vetenskaplig, svaren är baserade på intervjuer med 15 personer i England och 15 personer i Sverige, i åldrarna 22-59 år. Håll utkik efter nästa fråga: Hur mår du på en skala mellan 1 och 10?